SKLEP


Lista produktów
Pokaż koszyk

Logowanie


Nasi partnerzy

PATRONAT HONOROWY

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gościmy


Notice: Undefined index: xe74092b in /bezpieczneprzedszkole/templates/theme533/html/mod_whosonline/default.php on line 1
Naszą witrynę przegląda teraz 128 gości 
Zwroty i reklamacje
PDF Drukuj Email

Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 7 "Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów" oraz "Ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Klient, (będący w rozumieniu przepisów prawa Konsumentem), który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyn w terminie 10 dni od dnia odebrania Produktu, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia umowy, należy odesłać produkt.

2. Zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy można dokonać, przesyłając stosownego emaila na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przesyłając pismo za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Piotr Gabrysz Dictum ul. Sławięcicka 2/3 47-230 Kędzierzyn- Koźle

3. Produkt zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres Sprzedającego. Koszty związane z odesłaniem Produkt pokrywa Klient.

4. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest:

- pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przez Klienta (swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za Produkt należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres)

- odesłanie towaru nie noszącego śladów użytkowania, uszkodzenia w oryginalnym opakowaniu.

- produkt powinien być zapakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodze do sklepu.

W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez kupującego, lub w przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania, Sprzedawca ma prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy.

5. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do nie uznania odstąpienia od umowy zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 2 marca 2000 roku. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyka z tym związane ponosi Klient.

6. Zwrotu można również dokonać bezpośrednio w siedzibie firmy.

Dictum Piotr Gabrysz ul. Sławięcicka 2/3 47-230 Kędzierzyn- Koźle

 

Reklamacja

1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym bezpieczneprzedszkole.com są, wolne od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Klienta, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

3. Reklamacje dotyczące zakupionego Produktu należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją) a także opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Jeśli chcesz zgłosić reklamacje dotyczące jakości obsługi/trybu realizacji zamówienia wyślij stosowna informacje na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone z należną mu uwagą i jeśli to konieczne, będą podejmowane odpowiednie kroki naprawcze. Postaramy się naprawić ew. błąd i nie dopuścić do jego wystąpienia w przyszłości.

4. Jeśli inaczej nie stanowi gwarancja o wyniku reklamacji poinformujemy w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej

5. W przypadku niezgodności towaru z umową, Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu, zgodnie z art. 10 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002r. oraz z Kodeksem Cywilnym.  Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy (od daty zawarcia umowy), po stwierdzeniu niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

6. Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenie go do stanu zgodnego z umową (chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (np. z powodu zbyt wysokich kosztów lub wyczerpania Produktu), paragon lub fakturę VAT.

7. Jeśli chcesz zgłosić niezgodność towaru z umową wyślij formularz reklamacyjny na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą na adres Dictum Piotr Gabrysz ul. Sławięcicka 2/3 47-230 Kędzierzyn- Koźle

8. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

9. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

o w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę (nr telefonu 601502002 , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

10. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić stan przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem.

11. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

12. Zgłoszenia reklamacji można również dokonać bezpośrednio w siedzibie firmy.

Dictum Piotr Gabrysz ul. Sławięcicka 2/3 47-230 Kędzierzyn- Koźle