SKLEP


Lista produktów
Pokaż koszyk

Logowanie


Nasi partnerzy

PATRONAT HONOROWY

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gościmy


Notice: Undefined index: xe74092b in /bezpieczneprzedszkole/templates/theme533/html/mod_whosonline/default.php on line 1
Naszą witrynę przegląda teraz 134 gości 
Regulamin sklepu Bezpieczne Przedszkole
PDF Drukuj Email

I ZASADY OGÓLNE

Sklep bezpieczneprzedszkole.com prowadzony jest przez firmę:

Dictum Piotr Gabrysz ul. Sławięcicka 2/3; 47-230 Kędzierzyn- Koźle

NIP: 749 137 35 00; REGON:

KONTO BANKOWE: 21 1050 1517 1000 0005 0373 2208 ING Bank Śląski

Niniejszy regulamin dotyczy ogólnych zasad korzystania ze sklepu Bezpieczne Przedszkole. Osoba łącząca się ze stroną www.bezpieczneprzedszkole.com zwana Użytkownikiem w pełni akceptuje zasady zawarte w Regulaminie. Sklepem określany będzie sklep internetowy, który posiada swoją ofertę w domenie www.bezpieczneprzedszkole.com.

II REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

Aby możliwe było w pełni korzystanie ze sklepu, niezbędna jest rejestracja Klienta, dokonana zgodnie z procedurą  określoną w formularzu zamówienia, bądź na stronie logowania.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Bezpieczne Przedszkole tworzy bazę danych wszystkich użytkowników sklepu. Dane zbierane są w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

Użytkownicy deklarują, że dane przez nich podane:

nie będą nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd; nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;

nie będą naruszały obowiązującego prawa; nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;  nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny; nie będą zawierały wirusów, lub innych programów komputerowych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie obniżenia funkcjonalności serwisu; nie będą zawierały bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do opisów towarów lub usług, które:

- są zgodnie z niniejszym Regulaminem niedozwolone;

- w stosunku do których użytkownik nie ma praw umieszczać odsyłaczy;

III ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE

Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników sieci Internet, którzy za pośrednictwem sklepu Bezpieczne Przedszkole chcą dokonać zakupu produktów.

Możliwość korzystania ze sklepu jest w pełni darmowa. Na użytkowniku ciążą koszty związane z zakupem towaru oraz koszty przesyłki.

Dictum Piotr Gabrysz zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do sklepu Użytkownikowi, który:

posługuje się Serwisem do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

narusza prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje;

Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką może ponieść bezpieczneprzedszkole.com z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z przysługującymi im prawami.

Bezpieczneprzedszkole.com nie może być pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu naruszenia cudzych praw, ani z tytułu gwarancji lub rękojmi obejmujących dostępność, dokładność i niezawodność aplikacji oraz z tytułu ich nieprzydatności do określonych celów. Bezpieczneprzedszkole.com nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z faktu użycia lub niemożności użycia plików lub ich zawartości.

IV ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. W chwili złożenia zamówienia następuje zawarcie umowy. Realizacja zamówień za pobraniem odbywa się niezwłocznie, natomiast zamówienia płatne przelewem, po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na konto Sprzedającego ( osoby fizyczne). Placówki oświatowe publiczne i niepubliczne mogą zamówić towar przelewem z wydłużonym terminem płatności ( 7 dni)

Zamówienia można składać:

- na stronie internetowej www.bezpieczneprzedszkole.com

- e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- telefonicznie: 601502002

W momencie złożenia zamówienia Klient zostaje mailowo poinformowany o jego przyjęciu (tylko w przypadku zalogowanych klientów).

Do każdego zamówionego towaru dołączana jest faktura VAT.

Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W chwili złożenia zamówienia, cena podana przy każdym towarze jest wiążąca. Jednakże Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, które znajdują się w ofercie, wprowadzania nowego asortymentu do oferty sklepu internetowego, wdrażania i wycofywania akcji promocyjnych na stronach internetowych sklepu lub wdrażania w nich zmian.

Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki. W przypadku zamówień poza granicami Polski, realizowane są one tylko po przedpłacie na konto Sprzedającego. Zamówiony towar wysłany zostanie w momencie wpłynięcia należności na wyżej wymieniony numer konta bankowego (Sprzedającego).

Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Obejmuje on czas od złożenia zlecenia do momentu wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy uwzględnieniu jedynie dni roboczych. Gdy zamówienie dotyczy towarów o różnym czasie realizacji, wtedy wysyłane zostaje dopiero po skompletowaniu całości.

Termin otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz okresu dostawy.

V FORMY PŁATNOŚCI

Płatności w sklepie internetowym bezpieczneprzedszkole.com mogą być dokonywane poprzez przelew bankowy na konto Dictum Piotr Gabrysz

21 1050 1517 1000 0005 0373 2208 ING Bank Śląski  lub za pobraniem przy odbiorze przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Po wpłynięciu należności zlecenie zostaje zrealizowane.

VI ZWROTY I REKLAMACJE

W terminie 10 dni od dnia odebrania zamówionego towaru, Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" ma prawo zwrotu zamówionego produktu, w przypadku, gdy towar ten nie nosi znamion użytkowania oraz  zniszczenia ,a także posiada oryginalne, nienaruszone opakowanie.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Pieniądze równe wysokości ceny towaru zostaną zwrócone na konto Kupującego, w terminie do 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane przez klienta. Jednakże zarówno koszt dostawy, jak i odesłania wysyłki nie podlegają zwrotowi.

W przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient dopatrzy się uszkodzeń powstałych w czasie transportu (kurier dostarczający przesyłkę zobligowany jest do sporządzenia protokołu szkody) lub pozostałych wad technicznych powinien niezwłocznie skontaktować się  telefonicznie z  www.bezpieczneprzedszkole.com, przed odesłaniem go pod wskazany adres.

Sklep internetowy bezpieczneprzedszkole.com nie ponosi odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia powstałe w czasie transportu. W chwili wystąpienia wyżej wymienionej sytuacji w tej sytuacji, na towar nie obowiązuje gwarancja, rękojmia ani prawo do odstąpienia od umowy. Dlatego Klient zawsze przed odebraniem przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie zostało uszkodzone w trakcie transportu. W sytuacji, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy odbierać przesyłki, lecz poprosić kuriera o sporządzenie protokołu szkody i telefonicznie skontaktować się z pracownikiem sklepu bezpieczneprzedszkole.com. Sprawdzenie przesyłki stanowi niezbędny warunek, do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Sklep zwraca koszty związane ze zwrotem reklamowanego towaru, poniesione przez Kupującego, po otrzymaniu towaru i zakończeniu procesu reklamacyjnego. Do odsyłanego produktu/ów należy dołączyć dowód zakupu oraz opis  przyczyn reklamacji. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są do 7 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, towar podlega wymianie na taki sam nowy produkt, jednakże gdy stanie się to niemożliwe (np.  z powodu zakończenia produkcji), Sprzedający  zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego produktu (znajdującej się na fakturze) lub zaproponuje mu inne  znajdujące się w danym momencie  w ofercie sklepu internetowego.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez 2 lata w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

VII USTALENIA KOŃCOWE

W regulaminie mogą być dokonywane zmiany przez bezpieczneprzedszkole.com w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszystkie  modyfikacje co  do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Sklep bezpieczneprzedszkole.com nie daje gwarancji, że dostęp do niego będzie niezakłócony.

Bezpieczneprzedszkole.com nie jest odpowiedzialna za:

- szkody, które zostały spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sklepu;

- za utrudnienia związane z funkcjonowaniem serwisu, gdy miały one miejsce na skutek zdarzeń, których bezpieczneprzedszkole.com przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mogło przeciwdziałać oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,

- korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

- skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;

- przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od bezpieczneprzedszkole.com, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od bezpieczneprzedszkole.com;

- szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od bezpieczneprzedszkole.com; Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Serwisem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.